Links

Op deze pagina vindt u links naar andere verwante internetpagina's. Weet u aanvullende pagina's? Laat het gerust weten.

 

  Internetpagina: Omschrijving:

http://www.gallaudet.edu

 

De Gallaudet universiteit

 

http://www.kinderneurologie.eu/download/usher.pdf 

 

Uitleg syndroom van Usher

 

 

http://www.kentalis.nl 

Kenniscentrum voor doven en slechtzienden

 

http://www.swedoro.nl 

Stichting Welzijn doven Rotterdam

 

http://www.doof.nl

Al het nieuws en informatie voor doven

 

http://www.fodok.nl

Federatie van ouders van dove kinderen

http://www.doofblind.nl

Over problemen én mogelijkheden voor doofblinden

 

http://www.doofblinden.net/

 
Een site voor mensen die niet goed kunnen horen én zien

 

http://www.auris.nl

Voor mensen die problemen hebben met horen en spreken
 

 

http://www.moedercatharinafonds.nl

Het Moeder Catharina Fonds wil zijn middelen beschikbaar stellen voor hartenwensen, verbetering van het woon- en leefklimaat, het bevorderen van mogelijkheden op het gebied van communicatie, ontwikkeling en zelfstandigheid, ontspanning en recreatie, alsmede het stimuleren van onderzoek naar doofblindheid

 

 

 

 http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2015/awbz-in-2015-alle-wijzigingen

 

AWBZ in 2015
Per 1 januari 2015 zal de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zoals we die nu kennen, gaan wijzigingen. AWBZ-taken worden ondergebracht bij nieuwe en bestaande wetten. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen er daardoor extra taken bij komend jaar. 

 

Zintuigelijke gehandicaptenzorg

Mensen met een zintuigelijke handicap, zoals blinden en doven krijgen per 1 januari 2015 de nodige behandelingen vergoed vanuit de Zvw door de zorgverzekeraar. Deze zorg wordt op dit moment nog vergoed vanuit de ABWZ. Het gaat hier echter alleen om behandelingen waarvoor je niet hoeft worden opgenomen. Men betaalt hiervoor wel een eigen risico omdat het gaat om zorg vanuit de basisverzekering.

Belangrijk: behandelingen waarvoor opname wel nodig is, worden vergoed vanuit de Wlz. Je kunt hiervoor terecht bij het CIZ en de zorgkantoren. Mensen die op dit moment al een vergoeding ontvangen vanuit de AWBZ krijgen deze zorg in 2015 automatisch van de zorgverzekeraar vergoed.