Financieel

Onderstaand ziet u een overzicht van de inkomsten en uitgaven van Stichting Lisa en een opgave van de kosten voor het studiejaar 2014-2015.

Nederlandse studenten betalen de kosten volgens de opgave voor de Non-DevelopingCountries.

De opbrengsten van Stichting Lisa worden uitsluitend gebruikt om (een deel) van het collegegeld van Gallaudet University te voldoen en worden rechtstreeks aan de universiteit overgemaakt.